Để tăng cường sức mạnh cho cộng đồng forex quốc tế, HotForex mở rộng kiến ​​thức trên quy mô toàn cầu và tạo dựng mối quan hệ cá nhân với các khách hàng đáng kính và các chi nhánh của mình bằng cách thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội thảo lưu động, đêm gala và tham dự các triển lãm lớn về forex.
Hãy xem xét sự hiện diện của HotForex trên toàn thế giới.

Văn phòng của Chúng tôi

Our Collaborations

Events & Seminars