هات‌فارکس به منظور توانمندسازی جامعه فارکس بین‌المللی، در جهت نشر و ارتقای دانش در سطح جهان می‌کوشد و از طریق سمینارهای میزبانی، جلسات و کنفرانس‌ها، میهمانی‌های رسمی و حضور در نمایشگاه‌های بزرگ فارکس، با مشتریان و وابستگان خود ارتباط شخصی برقرار می‌کند.
نگاهی به حضور هات‌فارکس در سراسر جهان

دفاتر ما

Our Collaborations

Events & Seminars